Informacja o dofinansowaniu w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

 

Informacja o dofinansowaniu w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

 

PERFECT Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt realizacji Projektu wynosi 210660,54 złotych. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 210660,54 zł, co stanowi 100% kosztów.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii Covid-19. Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja, czyli od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r.