Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku socjalno-biurowym”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożona została jedna oferta z firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „JAKO” Jan Kosik z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przetarg został rozstrzygnięty. Oferta została przyjęta do realizacji.