Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej”


Ogółem złożonych zostało 8 ofert z następujących firm:
SCHUKO POLSKA SP. Z O.O,
KOBYLAS SP. Z O.O.,
NEU-JKF POLSKA SP. Z O.O.,
NAWARA SERWIS S.C.,
TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,
NEDERMAN POLSKA SP. Z O.O.,
BRT – TECHNIK SP. Z O.O.,
R&R BETH SP. Z O.O.
Przetarg został rozstrzygnięty, wybrany został oferent: NAWARA SERWIS S.C., oferta uzyskała 100 pkt.