Informacja o wyniku postępowania

 

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego”

Na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali przetarcia iglastego wpłynęła 1 oferta z firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne JAKO Jan Kosik.
Wybrany został oferent: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne JAKO Jan Kosik.