Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowym”

Informujemy, że:

Na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku magazynowym (termin składania ofert: 03.09.2019) wpłynęło 3 oferty z następujących firm:

1) OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.

2) ERGOLIGHT Sp. z o.o.

3) ZPHU ELEKTRO-KOMPLEKS

W wyniku oceny ofert wybrany został oferent: OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o., oferta uzyskała 100 pkt.