Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

Modernizacja oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego”

Informujemy, że:

Na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku warsztatu mechanicznego wpłynęło 2 oferty z następujących firm:

1) ZPHU ELEKTRO-KOMPLEKS,

2) OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.

W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o., oferta uzyskała 100 pkt.