Zapraszamy do złożenia oferty

 

Zapraszamy do złożenia oferty

W związku z realizacją przez PERFECT Sp. z o.o. projektu nr RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia” współfinansowanego ze środków unijnych, zapraszamy do złożenia oferty na modernizacjęoświetlenia w budynku socjalno-biurowym. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58420

Termin składania ofert: do 02.08.2021r