Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożona została jedna oferta z firmy FREEDOM Hubert Olejarz ze Skarżyska – Kamiennej. Przetarg został rozstrzygnięty. Oferta została przyjęta do realizacji.