Zapraszamy do złożenia oferty

 

W związku z realizacją przez PERFECT Sp. z o.o. projektu nr RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia” współfinansowanego ze środków unijnych, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22359

Termin składania ofert: 14 styczeń 2021r.