Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Termomodernizacja budynku hali przetarcia i budynku warsztatu mechanicznego”

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku hali przetarcia - wybrano oferenta: firmę KROBEL Sp. z o.o. Sp. K. ul. 1Maja 13, 27-200 Starachowice.
Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku warsztatu mechanicznego – postępowanie dotyczące Zadania nr 2 zostało unieważnione.