Informacja o zrealizowaniu projektu 3/16

 

Informacja o zrealizowaniu projektu.

Perfect Sp. z o.o. zrealizował projekt nr RPSW.03.02.00-26-0003/16 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2