Informacja o zrealizowaniu projektu

 

Informacja o zrealizowaniu projektu.

Perfect Sp. z o.o. zrealizował projekt nr RPSW.02.05.00-26-0092/16 pod nawą: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5