Informacja - wybór oferty na modernizcję CO

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:

 „Modernizacja instalacji C.O. w budynku Wydziału Fryzarni”

W związku z realizacją projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

W terminie składania ofert (do dnia 02.11.2017r) wpłynęło 2 oferty z firm:

1)      PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK

2)      EKO –REM KRZYSZTOF GRUDZIEŃ.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – INSTALACYJNE „JAKO” JAN KOSIK, której oferta uzyskała 96 pkt.