Informacja o wyborze oferty - ostrzarka

Informacja o wyborze oferty na dostawę ostrzarki do narzędzi.

 

W związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie prac badawczo - rozwojowych do wdrożenia produkcji zasobooszczędnych materiałów budowlanych i paliwa do celów energetycznych z odpadów w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

Wpłynęły 2 oferty na dostawę ostrzarki (szlifierki) do narzędzi z firm:

1)      LAKFAM S.J.

2)      UT.MA SRL.

Termin składania i kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku, weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę LAKFAM S.J.