Informacja o wynikach postępowania - fotowoltaika

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia”:

W związku z realizacją projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w Perfect Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2, Zamawiający – firma Perfect Spółka z o.o. w Starachowicach, informuje:

W terminie składania ofert (do dnia 10 lipca 2017r) wpłynęło 4 oferty z firm:

EKO ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.,

SOLGRO GRZEGORZ MORDARSKI,

FOTON TECHNIK SP. Z O.O.,

PV ENERGIA POLSKA EVAN S.C.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę EKO ENERGIA POLSKA SP. Z O.O., której oferta uzyskała 85,13 pkt.