Zapytanie ofertowe - brykieciarka, wyniki

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Brykieciarka do produkcji brykietu typu RUF”:

W terminie do dnia 15.03.2017r wpłynęło 3 oferty z firm: ELMAT Sp. z o.o., TEKOPRO Sp. z o.o. oraz TECHNOLOGIEDREWNA Sp. o.o.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku oceny ofert wybrano oferenta: firmę ELMAT Sp. z o.o.,  której oferta  uzyskała 90 pkt.

Oferta firmy TEKOPRO Sp. z o.o. uzyskała 85,75 pkt.

Oferta firmy TECHNOLOGIEDREWNA Sp. o.o. uzyskała 76,60 pkt.