Oferta strugarka - wyniki postępowania

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego: „Strugarka czterostronna z podajnikiem”:

W terminie: do dnia 15.03.2017r wpłynęło 3 oferty z firm: LEADERMAC POLSKA Sp. z o.o., ELMAT Sp. z o.o. oraz HOLYTEC INDUSTRIAL CORP.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę LEADERMAC POLSKA Sp. z o.o., której oferta uzyskała 100 pkt.

Oferty firm ELMAT Sp. z o.o. oraz HOLYTEC INDUSTRIAL CORP. nie spełniają warunków zapytania ofertowego.