Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja oświetlenia w budynku socjalno-biurowym”

Przetarg został rozstrzygnięty, wybrana została oferta firmy ZPHU Elektro-Kompleks Tomasz Nowacki.