Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja oświetlenia w budynku socjalno-biurowym”

Przetarg został rozstrzygnięty, wybrana została oferta firmy ZPHU Elektro-Kompleks Tomasz Nowacki.

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty

 

Zapraszamy do złożenia oferty

W związku z realizacją przez PERFECT Sp. z o.o. projektu nr RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia” współfinansowanego ze środków unijnych, zapraszamy do złożenia oferty na modernizacjęoświetlenia w budynku socjalno-biurowym. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58420

Termin składania ofert: do 02.08.2021r

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja oświetlenia w budynku hali przetarcia iglastego”


Ogółem złożonych zostało 7 ofert z następujących firm:

- Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELSTAR ELECTRIC A. BYGAR,
- ELTECHNIKA Piotr Wynimko,
- ZPHU ELEKTRO-KOMPLEKS Tomasz Nowacki,
- CYBOR-TECH Iwona Halat,
- OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELEKTRON,
- TWÓJ ELEKTRYK 24 Katarzyna Zając.

Przetarg został rozstrzygnięty, wybrana została oferta firmy ZPHU Elektro-Kompleks Tomasz Nowacki, oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku socjalno-biurowym”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożona została jedna oferta z firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „JAKO” Jan Kosik z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przetarg został rozstrzygnięty. Oferta została przyjęta do realizacji.

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożona została jedna oferta z firmy FREEDOM Hubert Olejarz ze Skarżyska – Kamiennej. Przetarg został rozstrzygnięty. Oferta została przyjęta do realizacji.

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty

 

Zapraszamy do złożenia oferty

W związku z realizacją przez PERFECT Sp. z o.o. projektu nr RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia” współfinansowanego ze środków unijnych, zapraszamy do złożenia oferty na modernizację oświetlenia w budynku hali przetarcia iglastego. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18869

Termin składania ofert: do 02.02.2021r

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Dostawa i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej”


Ogółem złożonych zostało 8 ofert z następujących firm:
SCHUKO POLSKA SP. Z O.O,
KOBYLAS SP. Z O.O.,
NEU-JKF POLSKA SP. Z O.O.,
NAWARA SERWIS S.C.,
TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,
NEDERMAN POLSKA SP. Z O.O.,
BRT – TECHNIK SP. Z O.O.,
R&R BETH SP. Z O.O.
Przetarg został rozstrzygnięty, wybrany został oferent: NAWARA SERWIS S.C., oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty

 

W związku z realizacją przez PERFECT Sp. z o.o. projektu nr RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia” współfinansowanego ze środków unijnych, zapraszamy do złożenia oferty na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku socjalno-biurowym. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26834

Termin składania ofert: 29 styczeń 2021r.

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty

 

W związku z realizacją przez PERFECT Sp. z o.o. projektu nr RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia” współfinansowanego ze środków unijnych, zapraszamy do złożenia oferty na termomodernizację budynku socjalno-biurowego. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej: 


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26618

Termin składania ofert: 28 styczeń 2021r.

 

Zapraszamy do złożenia oferty

 

W związku z realizacją przez PERFECT Sp. z o.o. projektu nr RPSW.03.02.00-26-0004/18 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia” współfinansowanego ze środków unijnych, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż instalacji odciągu trocin z filtrem powietrza i odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22359

Termin składania ofert: 14 styczeń 2021r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Termomodernizacja budynku hali przetarcia iglastego”


Informujemy, że:
Na wykonanie termomodernizacji budynku hali przetarcia iglastego (termin składania ofert: do 28.02.2020) wpłynęło 3 oferty z następujących firm:
1) KROBEL Sp. z o.o. Sp.K.,
2) ARBUD Sp. z o.o. Sp.K.,
3) FREEDOM Hubert Olejarz.
W wyniku oceny ofert wybrany został oferent: FREEDOM Hubert Olejarz, Skarżysko-Kamienna, oferta uzyskała 100 pkt.