Wyniki postepowania w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO TERMOMODERNIZACJA

Informacja o wyniku postępowania w ramach „ZAPYTANIA OFERTOWEGO TERMOMODERNIZACJA”:

Zadanie nr 1, 1a  – wybrany został wykonawca: firma KROBEL Sp. z o.o. Sp.k.  Starachowice, ul. 1 Maja 13.

Zadanie nr 2 – wybrany został wykonawca: firma KROBEL Sp. z o.o. Sp.k.  Starachowice, ul. 1 Maja 13.

Zadanie nr 3 – postępowanie w tej części zostało unieważnione.

Zadanie nr 4 – wybrany został wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne  JAKO Jan Kosik Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Ziołowa 3.

Zadanie nr 5 – wybrany został wykonawca: ZPHU ELEKTRO – KOMPLEKS Starachowice, ul. Zgodna 2.

Zadanie nr 6 – postępowanie w tej części zostało unieważnione.

Ewentualne skargi można składać w formie pisemnej na adres firmy w terminie do dnia 31.03.2017.

Szczegółowe informacje:

Kryteria wyboru ofert zostały określone w zapytaniu ofertowym. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części dotyczącej poszczególnych zadań bez podawania przyczyn.

W terminie składania ofert (do 17.03.2017r.) wpłynęły następujące oferty:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Wydziału Fryzarni – wpłynęło 3 oferty z firm: KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., FREEDOM Hubert Olejarz oraz CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., której oferta uzyskała 91 pkt.

Oferta firmy FREEDOM Hubert Olejarz nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (niewłaściwa kwota wadium).

Oferta firmy CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (brak wpłaty wadium).

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Wydziału Klejenia – wpłynęło 3 oferty z firm: KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., FREEDOM Hubert Olejarz oraz CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., której oferta uzyskała 93,46 pkt.

Oferta firmy FREEDOM Hubert Olejarz nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (niewłaściwa kwota wadium).

Oferta firmy CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (brak wpłaty wadium).

Zadanie nr 3: Modernizacja instalacji CO w budynku Wydziału Fryzarni – wpłynęła jedna oferta z firmy KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. Postępowanie w tej części zostało unieważnione. Brak możliwości porównania ofert.

Zadanie nr 4: Modernizacja instalacji CO w budynku Wydziału Klejenia – wpłynęło 2 oferty z firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne  JAKO Jan Kosik oraz KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne  JAKO Jan Kosik, której oferta uzyskała 91 pkt. Druga oferta: firmy KROBEL Sp. z o.o. Sp.k., uzyskała 83,01 pkt.

Zadanie nr 5: Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku Wydziału Fryzarni i budynku Wydziału Klejenia – wpłynęło 5 ofert z firm: PER TE Anna Hochman , EL-MAG Magdalena Mysona, ENLAB S.A., ZPHU Elektro – Kompleks, KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano oferenta: firmę ZPHU Elektro – Kompleks, której oferta uzyskała 87,74 pkt. Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość punktów: EL-MAG Magdalena Mysona – 81 pkt, KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. – 80,59 pkt, PER TE Anna Hochman – 68,36 pkt, ENLAB S.A. – 67,54 pkt.

Zadanie nr 6: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na dachu budynku Wydziału Klejenia– wpłynęło 6 ofert z firm: EKO ENERGIA POLSKA Sp. z o.o., ANMARO Sp. z o.o., OEM SOLAR, SOLGRO Grzegorz Mordarski, ENLAB S.A., KROBEL Sp. z o.o. Sp.k. 

Oferent nie został wybrany. Postępowanie w części dotyczącej Zadania nr 6 zostało unieważnione.